Slider
Visie
Onze visie is eigenlijk heel simpel. Wij vinden dat u moet doen waar u goed in bent; het ondernemen. En wij focussen ons op waar wij goed in zijn; alles wat te maken heeft met financiën en belastingen.
Slider
Boekhouding
Wij begeleiden u graag bij het verwerken van uw boekhouding of nemen u deze zorg geheel uit handen.
Slider
Nona Foundation
November Tax Consulting ondersteunt NONA Foundation, een organisatie die zich inzet voor meisjes in Sri Lanka die slachtoffer zijn van seksueel geweld, mensenhandel en kinderprostitutie.
Banner Shadow

INTELLIGENCE SUPPORT

NONA FOUNDATION

ALGEMENE VOORWAARDEN

VISIE

Onze visie is eigenlijk heel simpel. Wij vinden dat u moet doen waar u goed in bent; het ondernemen. En wij focussen ons op waar wij goed in zijn; alles wat te maken heeft met financiën en belastingen.

Door gebruik te maken van onze professionele dienstverlening benut u al uw financiële mogelijkheden en betaalt u géén cent belasting teveel, bovendien houdt u meer tijd over om te doen waar u goed in bent en te doen wat u leuk vindt.

  • About Us Gallery

BOEKHOUDING

Een goed verzorgde administratie en boekhouding geven inzicht in de financiële en logistieke processen van uw bedrijf. U ziet waar u winst maakt, waar kansen liggen en waar u kunt besparen. Wij begeleiden u graag bij het verwerken van uw boekhouding of nemen u deze zorg geheel uit handen.

U bepaalt zelf hoe veel wij u uit handen zullen nemen bij het verwerken van uw administratie. Wij kunnen de gehele administratie voor u verwerken, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook alleen een periodieke controle uitvoeren op uw administratie en u met raad bijstaan en indien nodig bijsturen.

JAARREKENING

De jaarrekening is het resultaat van uw onderneming. Maar u legt er ook verantwoording mee af aan derden. Aan partijen die betrokken zijn bij uw onderneming zoals aandeelhouders en bankinstellingen. Dit rapport moet een betrouwbaar en juist beeld geven van uw organisatie. Samenwerking met een deskundige partner is voor dit traject dan ook van zeer groot belang. Bij deze financiële verslaglegging en een deskundige interpretatie van uw ondernemingsresultaten zijn wij u bijzonder graag van dienst.

We kijken bij het samenstellen van uw jaarrekening vanzelfsprekend naar alle bedrijfsaspecten. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij actuele ontwikkelingen? We willen graag betrokken zijn bij uw onderneming. November Tax Consulting is voor u een ideale sparring-partner.

BELASTINGEN

Inkomstenbelasting
Wij verzorgen voor u jaarlijks, en indien van toepassing in combinatie met de door ons
opgestelde jaarcijfers, uw aangifte inkomstenbelasting. De opgestelde aangifte nemen wij
graag persoonlijk met u door en waar mogelijk signaleren wij kansen en risico’s. Na uw
schriftelijke goedkeuring wordt de aangifte door ons elektronisch bij de Belastingdienst
ingediend.

Vennootschapsbelasting
De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting kan ook door ons worden verzorgd. Uiteraard
maken wij gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. In overleg met u
beoordelen wij in welk tijdvak de aangifte wordt opgesteld en (elektronisch) na de door u
getekende akkoordverklaring wordt ingediend.

Omzetbelasting
Vanuit de door ons of door u gevoerde administratie verwerken wij de gegevens tot een
correcte aangifte omzetbelasting. Wij hebben onder meer ervaring met het toepassen van
intracommunautaire prestaties en diensten en natuurlijk met het toepassen van de Kleine
Ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Wij houden in de gaten wanneer de BTW wel
of niet aftrekbaar is. Op deze manier bent u verzekerd van een tijdige en correcte aangifte
en betaalt u nooit teveel belasting.

Erfbelasting / schenkbelasting
Wij kunnen u uiteraard ook helpen met aangiften als erf- en schenkbelasting.

FISCAAL ADVIES

Wilt u meer inzicht in de fiscale situatie van uw onderneming? Heeft u te maken met een lastig belastingvraagstuk op persoonlijk vlak, of heeft u een geschil met de Belastingdienst? November Tax Consulting kan u altijd helpen!

November Tax Consulting heeft als visie dat fiscaliteit uw ondernemingsactiviteiten moet ondersteunen en niet andersom. Ons primaire doel is daarom om fiscale obstakels die u tegenkomt, te elimineren of te reduceren. We streven ernaar om uw fiscale positie zo helder en overzichtelijk mogelijk te maken zonder deze te simplificeren en zonder mogelijkheden voor belastingbesparing te missen.

Een doel van onze advisering is om u een helder beeld te geven van de fiscale kansen en bedreigingen die voor u van belang zijn.

TOESLAGEN

November Tax Consulting kan u helpen bij het aanvragen, wijzigen of stopzetten van uw
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budgettoeslag.

November Tax Consulting is ingeschreven bij en erkend door Stichting Registratie Fiscaal & Financieel Advies (SRFA). Dit kwaliteitskeurmerk garandeert dat wij over de juiste papieren beschikken én dat onze kennis up-to-date is.

Logo