Inkomstenbelasting
Wij verzorgen voor u jaarlijks, en indien van toepassing in combinatie met de door ons
opgestelde jaarcijfers, uw aangifte inkomstenbelasting. De opgestelde aangifte nemen wij
graag persoonlijk met u door en waar mogelijk signaleren wij kansen en risico’s. Na uw
schriftelijke goedkeuring wordt de aangifte door ons elektronisch bij de Belastingdienst
ingediend.

Vennootschapsbelasting
De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting kan ook door ons worden verzorgd. Uiteraard
maken wij gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. In overleg met u
beoordelen wij in welk tijdvak de aangifte wordt opgesteld en (elektronisch) na de door u
getekende akkoordverklaring wordt ingediend.

Omzetbelasting
Vanuit de door ons of door u gevoerde administratie verwerken wij de gegevens tot een
correcte aangifte omzetbelasting. Wij hebben onder meer ervaring met het toepassen van
intracommunautaire prestaties en diensten en natuurlijk met het toepassen van de Kleine
Ondernemersregeling voor de omzetbelasting. Wij houden in de gaten wanneer de BTW wel
of niet aftrekbaar is. Op deze manier bent u verzekerd van een tijdige en correcte aangifte
en betaalt u nooit teveel belasting.

Erfbelasting / schenkbelasting
Wij kunnen u uiteraard ook helpen met aangiften als erf- en schenkbelasting.