De jaarrekening is het resultaat van uw onderneming. Maar u legt er ook verantwoording mee af aan derden. Aan partijen die betrokken zijn bij uw onderneming zoals aandeelhouders en bankinstellingen. Dit rapport moet een betrouwbaar en juist beeld geven van uw organisatie. Samenwerking met een deskundige partner is voor dit traject dan ook van zeer groot belang. Bij deze financiële verslaglegging en een deskundige interpretatie van uw ondernemingsresultaten zijn wij u bijzonder graag van dienst.

We kijken bij het samenstellen van uw jaarrekening vanzelfsprekend naar alle bedrijfsaspecten. Hoe staat het met de doelmatigheid van uw administratie? Sluit de inrichting ervan nog wel aan bij actuele ontwikkelingen? We willen graag betrokken zijn bij uw onderneming. November Tax Consulting is voor u een ideale sparring-partner.