Lang niet iedereen weet dat belastingbetalers met wisselende jaarinkomens soms een flinke teruggaaf kunnen ontvangen met middeling van belasting. Het Nederlandse belastingstelsel kent een progressieve heffing. Dat betekent hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt.

Het tarief begint bij 36,55% en loopt op tot 52%. Hierdoor zijn belastingbetalers met over de jaren wisselende inkomens soms in het nadeel t.o.v. personen met stabiele inkomens. Iemand die in jaar 1 een inkomen heeft van € 100.000 en in jaar 2 geen inkomen heeft, betaalt in totaal flink meer belasting dan iemand die in jaar 1 en 2 een inkomen heeft van € 50.000.

In het eerste geval betaalt de persoon over een groot deel van zijn inkomen 52% belasting terwijl in het tweede geval het tarief maximaal 40,80% bedraagt. Om mensen met wisselende jaarinkomens tegemoet te komen biedt de Wet Inkomstenbelasting de mogelijkheid een verzoek tot middeling te doen.

Middeling komt er op neer dat het gemiddelde inkomen uit werk en woning (box 1) van drie opeenvolgende jaren wordt berekend. Vervolgens wordt berekend wat aan belasting verschuldigd zou zijn geweest als elk jaar het gemiddeld inkomen was verdiend.

Als dat minder is dan op basis van het werkelijke inkomen was verschuldigd in deze 3 jaar wordt het verschil terugontvangen. Er geldt wel een drempel van € 545.